Lotta Larsson

Lotta Larsson, Pianist.

Lotta Larsson är en av landets främsta coacher, med enorm erfarenhet från den professionella sfären, samt pedagogexamen.