Lotta Lindqvist

Lotta Linqvist, under ett möte inför den 8 månader långa kursen ”Elitgrupp” i Stockholm.

Lotta Lindqvist – Logoped. Operasångare. Regissör. Undervisar, föreläser och leder kurser och workshops om   scenkonst, retorik, rollförberedelse och scenisk handling.