Mattias Danielsson

Mattias undervisar i sång under workshopen ”processer” på Birkagården i Stockholm.

Mattias Danielsson – Sångpedagog. Föreläser och leder kurser och

workshops om sångteknik och sång.