Nikola Matisic

Nikola undervisar om kontakten mellan ord, röst och ”appoggio”.

 

Nikola Matisic – Operalabbs konstnärliga och pedagogiska ledare. Skapar träningskoncept och former för utveckling av sång, scenkonst och rörelse. Undervisar i sång, rörelse och scenisk handling. Leder samtal om konstnärlighet och konstnärlig handling.  Leder, producerar och organiserar kurser, workshops och föreläsningar.

Publicerade denna artikel om de bakomliggande tankarna kring ”the Full Body Artist”.

Publicerade denna artikel om operahögskolorna i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.