Nikola Matisic

Nikola undervisar om kontakten mellan ord, röst och ”appoggio”.
Foto: Viktor Flumé

Några bilder från olika verksamheter:

Nikola Matisic – Operalabbs konstnärliga och pedagogiska ledare. Skapar

Scenbild ur ballettoperan ”Echo & Narcissus” av Stuart Macrae för the Royal Ballet. Koreografi Cathy Marston.

träningskoncept och former för utveckling av tal/röst, sång, scenkonst och rörelse. Undervisar i röst, sång, rörelse och scenisk handling. Leder samtal om konstnärlighet och konstnärlig handling.  Leder, producerar och organiserar kurser, workshops och föreläsningar.

Publicerade denna artikel om de bakomliggande tankarna kring ”the Full Body Artist”.