Rösten

Van Gogh picture of vortex movement

Rösten är en del av kroppens skydd. När vi föds har vi inget annat än rösten att försvara oss med. Rösten framkallar beskyddarinstinkter hos vuxna omkring oss, genom dess signaleffekt. Rösten blir därför en slags direktkoppling till omgivningen. Därefter, genom hela livet, använder vi röstens läten för att intuitivt kommunicera hur vår kropp känner sig. Vi lär oss, genom livet, att använda röstens mer subtila läten och signaler för att sammanlänka oss med andra människor. Detsamma gäller lyssnaren, som också med åldern utvecklar ett förfinat lyssnande på andra människors subtila vokala signaler.

Rösten är ett resultat av kroppens rörelser. När vi mjukt och ömt ökar luftens ström genom strupen, kan vi låta ett dovt suckande signalera kroppens trygga avslappning och mjukhet. När kroppen utsätts för ett plötsligt hot, kan kroppen på impuls göra ifrån sig ett vasst, skriande läte som väcker och uppmärksammar omgivningen. När kroppen är i fullständig harmoni och samtidigt når hög fysisk ansträngning, kan den utstöta ett hojtande läte som fokuserar kroppens kraft till en enda intensiv rörelse – medan om man sjungande nynnar eller rytmiserande gör pulserande ljud, kan informera omgivningen i vilket takt eller ansträngningsgrad man rör sig, men också underlätta den egna kroppens förhöjda timing. Alla dessa ljud kommer ur kroppens olika tillstånd. Man skulle kunna kalla detta tillstånd för ”mylla”, om man använder växtlighet som lämplig metafor. Rösten blir då växtligheten som spirar ur denna mylla. Smärta, glädje, utmattning, överraskning; allt som orsakar förändring i kroppen, signaleras utåt till omgivningen, gruppen, partnern, publiken. Rörelsen i kroppen fortsätter genom luften, tack vare rösten, till andra människors hörsel,  genom ljudvågor. På så sätt är rösten en fortsättning av nervsystemet, en förlängning av nervtrådarna ut till andra människor.

Skall rösten utvecklas, måste vi därför börja med dess mylla. Vilken näring har rösten? Om något är fel på rösten, har det att göra med kroppens generella tillstånd? Om vi ska utvecklas, hur kan vi förbättra röstens jordmån?