Instruktörer

Operalabb är ett sätt att arbeta. Målet är att skapa en rörlig och ambitiös community kring konstnärlighet, musikdramatik och den klassiska sångrösten med Operalabb som nav. Det formas och anpassas efter de som arbetar och de som instruerar. Operalabb är därför inte ett fast företag med rullande schema och given kursplan. Operalabbs vision är en communitybaserad träning, undervisning och utveckling av musikdramatiken, den klassiska sången och operakonsten. Det innebär en hierarki baserad på uppgift snarare än status. Är målet att introducera ett nytt arbetssätt, är det experten i det arbetssättet som leder arbetet, oavsett vilka andra som är i rummet. Communitybaserat arbetssätt är inte detsamma som demokrati. Åsikter och känsla är inte detsamma som kunskap, erfarenhet och fakta. Detsamma gäller status, titel och kändisskap. Att vara sångare och att vara instruktör är två väldigt olika uppgifter. Med det sagt är det ett krav att instruktörerna skall ha extremt god kännedom om och praktisk erfarenhet av det de lär ut. Teorier är inte detsamma som skicklighet. En av de viktigaste förmågorna en instruktör bör ha är att kunna se, höra och intuitivt förstå elevens problem eller möjligheter. Det är inte detsamma som att kunna berätta om röstens funktion och uppbyggnad. I bästa fall går praktik och teori hand i hand. Operalabb eftersöker dessutom en trygg och humanistisk miljö för träning och utveckling. Vi ser det som ett av de mest fruktbara inställningarna till träning. Därför är det vanligt att man tränar i grupp med individer på väldigt olika tekniska och konstnärliga nivåer, samtidigt. Instruktörerna anpassar sig därefter helt efter varje individ.

Alla instruktörer som samverkar eller har samverkat med Operalabb har en egen teknisk och konstnärlig ideologi, och arbetar oftast utanför Operalabbs verksamhet. Alla instruktörer har erfarenhet av och expertis att undervisa och träna scenartister på elitnivå. När de arbetar inom Operalabb, är syftet att deras egen vision och särart skall få ta plats och utvecklas – i kombination med de andra instruktörerna. Målet är alltså att forma träningen och undervisningen efter instruktörernas egen expertis. Vissa instruktörer bjuds in från utlandet och leder egna workshops, arrangerade av Operalabb. Andra instruktörer samverkar i större workshops med många andra instruktörer samtidigt. Ofta sätts en workshop ihop efter vad beställaren önskar. Det kan vara ett sångsällskap, en kör, en blandad grupp solister eller en inför en operaproduktion.

Under arbete/kommer snart:

Martin Nagashima Toft

Jonathan Papp

Gregory Lamar

Bo Rosenkull

John-Erik Eleby