Kurser och workshops

Nya kurser, varje gång:

Kurser och workshops skapas antingen på beställning, tillsammans med andra grupper eller helt på Operalabbs initiativ. Kontakta oss för att arbeta fram ett alternativ som passar er.

Vi undervisar amatörer och avancerade professionella artister med lika stor passion. Även om namnet Operalabb syftar till en specifik konstform, är ordet opera en symbol för all konst som ryms inom scenkonsten. Arbetet med kroppen, rösten, texten och musikalitet skiftar alltid tyngdpunkt inom våra kurser. Allt beror på ert behov, ambition och intresse.

Alltid. En öppen dörr:

Grundtanken är att alltid, under alla tillfällen ha en öppen-dörr-policy för individer som vill träna, öva och förbättras. Oavsett nivå, kapacitet eller status. Vi syftar alltid till att göra det så billigt som möjligt, och i största mån söker vi alltid efter sponsorer för att så många som möjligt ska kunna ta del av träningen. Operalabb ser helst att det finns en stor spridning av nivåer inom varje tillfälle, även om det i vissa fall kan vara opraktiskt.  Poängen med det är att det skapar ett bättre arbetsklimat, och större fokus på individuell förbättring, snarare än konkurrensklimat och statusmedvetenhet. Operalabb har en tydlig inriktning på bel canto, kroppslig vokal kultur och musikdramatik utan mikrofon. Den lyriska rösten i tal och sång och dess förfining är alltid kärnan i det musikdramatiska berättandet, även om kropp, rörelse och scenisk dominans är grundläggande delar av helheten.

Foto: Viktor Flumé

Inom detta område kan Operalabbs instruktörer ibland ha mycket olika metoder eller synpunkter på hur man förbättras eller vad som bör förbättras. Talröst och arbetet med text är grunden för alla former av scenkonst. Det gäller både teater, musikal och opera. Förståelsen för kroppens dynamik, röstens musikalitet och dramatiken inbyggd i stycket är grunden för allt arbete, men vi närmar oss kärnan från olika håll – beroende på den vi undervisar och vem som undervisar. Det är helt naturligt och bör snarast uppmuntras – eftersom alla artister och sångare tar till sig råd och instruktioner på olika sätt.

Alltid. Nya samarbeten:

Operalabb är alltid intresserade av nya samarbeten och har alltid örat mot marken. Är du intresserad av att samverka med oss? Ska ni förbereda er inför föreläsningar, teater/musikalroller, provsjungningar eller tävlingar? Är din grupp i behov av förberedelse för ett stort projekt? Vill du utveckla förståelsen för rösten mellan körsångare och dirigent? Är du regissör som behöver kunna hjälpa dina skådespelare? Behöver ni en grundkurs eller en föreläsning om röstens kapacitet och möjligheter? Vill ni träna er/era kroppar att dominera ett scenrum och kommunicera emot en publik? Vill ni utveckla nya metoder för att träna sångare och scenartister på elitnivå? Det finns oräkneliga möjligheter. Kontakta oss, så skapar vi ett projekt och ett koncept anpassat för tillfället och behovet.

Exempel:

(Tillkommer på alla: moms, ev. materialkostnader, ev. lokalhyra, ev. resa och ev. boende).


Föreläsning om rösten. ”Det första instrumentet”.

Längd: Två timmar med 10 min paus.

Antal instruktörer: En person.

Sammanfattning:  Föreläsningen innefattar grunderna i hela den vokala apparaten, dess uppbyggnad, inklusive andningsapparaten och dess sociala aspekter. Föreläsningen omfattar även röstens individuella skillnader, hälsoaspekter, träning och utveckling, samt klassiska problem, dess symptom och klassiska åtgärder. Föreläsningen innefattar även några få demonstrativa övningar med åhörarna.

Förväntad effekt: Kunskap om instrumentet. Allmänbildning om röstens möjligheter. Större förståelse för röstens effekt på omgivningen. Kunskap om den egna röstens främsta egenskaper samt dess effekt på personlighet, kommunikation och kroppslig uppfattning.

Anpassning: Föreläsningen anpassas efter om publiken anser sig vara helt okunniga, nybörjare, skådespelare eller sångstuderande, musiklärare, regissörer, dirigenter, pianister, kördirigenter, röstcoacher eller röstexperter på forskarnivå, alternativt elitverksamma musikal/operasångare.

———————————————————————————————–

Masterclass i tal/sångteknik. 

7 timmar undervisning med piano. En eller två personer undervisar.

Masterclass med en sångare åt gången inför de andra deltagarna. Dagen börjar med en genomgång och allmänna övningar, därefter talar/sjunger var och en inför varandra.

Målsättningen är att finna ett gemensamt språk mellan alla talare/sångare och lära av varandra, och genom olika observationer få nya ingångar i sitt sångarbete. Masterclass har som störst effekt om man vill fokusera på en liten detalj eller komma underfund med något nytt eller alternativt.

———————————————————————————————–

Workshop om musikdramatik och operasång.

Fyra instruktörer med både klasser och enskilda lektioner, om vartannat.

Uträkningen utgår från att det alltid är tre instruktörer som arbetar samtidigt, men allt som allt fyra medverkande, så till exempel kan en instruktör arbeta på morgonen och en annan på eftermiddagen och de andra två hela tiden.

2 dagar 10:00-18:00

Workshops i klasser och enskild undervisning inför resten av klassen i musikdramatik, sceniskt uttryck och rolltolkning. Utvecklingssamtal i grupp. Enskilda röst/sånglektioner och i grupp. Föreläsning om gruppspecifika ämnen.

Målsättningen är att hålla ett tema mellan instruktörerna och finna ett gemensamt språk mellan instruktörerna och artisterna/sångarna.

———————————————————————————————–

Operaproduktion.

Operalabb hjälper en teater eller en fri grupp med följande:

Val av opera. Casting. Schemaläggning. Repetitioner. Iscensättning. Scendesign. Rollutveckling. Vokal gestaltning.

Vi kan också sätta upp tydliga parametrar för vilka krav som måste ställas på producent och produktion samt PR och sociala medier, samt efterarbete.

För generell rådgivning kan vi antingen välja att arbeta per timme eller så sätter vi ihop ett paketpris beroende på diskussioner. Vi utgår från teaterförbundets tariff-mall.

———————————————————————————————–

Projektgrupp.

Du och dina kollegor, kamrater eller kontakter siktar på ett definierat mål under en arbetsintensiv period. Det kan vara exempelvis provsjungning, tävling eller konsert. Operalabb lägger upp ett program och ett stödsystem för er som inkluderar;

Individuellt träningsupplägg.

Instuderingstaktik.

Repertoarval.

Mental förberedelse och debrief.

Dialog med era andra instruktörer och coacher.

Träningsmoment i workshopformat, övning i stor lokal och ”hett läge”.

Kontinuerlig träning i mindre masterclassformat under hela projektets gång.

Utgångskostnad per vecka för en grupp på åtta sångare som arbetar med fem utvalda instruktörer från Operalabb (efter diskussion med sångarna om behov och önskemål).  48 timmar / vecka = en enskild arbetstimme per sångare med pianist och utvald instruktör. Två masterclasser med 30 min per sångare med en instruktör och en pianist. Två timmars musikalisk/teknisk coachning och taktisk rådgivning med en instruktör. Två timmars uppföljning och schemaläggning inför kommande vecka.